Home > Board of Student Development Committee

Board of Student Development Committee


विद्यार्थी विकास मंडळ:- (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ५५ (२) विद्यार्थी विकास मंडळ

अ. क्र

नाव

पदनाम 

०१

मा. प्रा. डॉ. कारभारी काळे

मा. कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

अध्यक्ष

०२

मा. प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे

प्र- कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

सदस्य

०३

मा. डॉ. सतीश आळेकर

(नाटककार व चित्रपट कलावंत)

सदस्य

०४

मा. श्री. सुनील देशपांडे

शिल्पकार, पुणे

सदस्य

०५

मा. श्री. देवेंद्र सोनावणे

महाराजा सयाजीराव गायकवाड कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, मालेगाव कॅम्प, नाशिक

सदस्य

०६

मा. डॉ. वर्षा जोशी

प्रोग्रेसिव्ह एजुकेशन सोसायटीचे मॉर्डन कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे

सदस्य

०७

अध्यक्ष-सचिव, विद्यार्थी परिषद (रिक्त)

सदस्य

०८

अध्यक्ष-सचिव, विद्यार्थी परिषद (रिक्त)

सदस्य

०९ 

डॉ. रवींद्र आचार्य

जिल्हा समन्वयक, पुणे शहर

सदस्य

१०

डॉ. किशोर धनवटे

जिल्हा समन्वयक, अहमदनगर

सदस्य

११

डॉ. भूषण हिरे

जिल्हा समन्वयक, नाशिक

सदस्य

१२

मा. डॉ. प्रभाकर देसाई

संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

सदस्य

१३

मा. डॉ. संतोष परचुरे

संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

सदस्य – सचिव

 

 


Copyright © 2010- Savitribai Phule Pune University. All Rights Reserved.