Home > Faculty

Faculty


Visiting Faculty

Name

Girish Palshikar
Jayaraman V.K.
Sangmeshwar Patil
Anupam Chomal
Amardeep Nagarkar
Vibhas Joshi
Deepak Bali

Teaching Associates

Name

Mrs. Kavita Pankaj Ahire
Ms. Manisha Eknath Kolhe
Ms. Sonali Gowardhan Karale
Mr. Abhijit Mane
Ms. Sneha Nikum
 

 

  

 


Copyright University of Pune. All Rights Reserved.