Academic Year 2019-20

Internal Assessment Examination (Academic Year 2019-20)

‘Internal Assessment Examination’ (Online MCQ type) for all the subjects has been organized for the students enrolled under the Distance Education programme for the Academic Year 2019-20. It is mandatory for all the students to appear for this examination in order to get the marksheet. These students need not to fill any Exam form for the 1st Year Examination. ‘Mock examination’ has been organized before the Internal Examination for the convenience of the students. It is mandatory for all the students to appear for the ‘Mock examination’ before appearing the Internal Assessment Examination.

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रथम वर्ष विद्यार्थ्यांची सर्व विषयांची ‘अंतर्गत परीक्षा’ (ऑनलाईन बहुपर्यायी प्रश्न पद्धती) आयोजित केलेली आहे. प्रथम वर्ष विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक मिळण्यासाठी सदर परीक्षा देणे आवश्यक आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्ष परीक्षेसाठी कोणताही परीक्षा अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अंतर्गत परीक्षेपूर्वी ‘सराव परीक्षा’ आयोजित केलेली आहे. अंतर्गत परीक्षा देण्यापूर्वी सराव परीक्षा देणे सर्व विद्यार्थ्यांना बंधनकारक आहे.


Mock Examination ( MCQ ) / सराव परीक्षा ( बहुपर्यायी प्रश्न )

  1. The ‘Mock Examination’ is only for practice before appearing for ‘Internal Examination’. अंतर्गत परीक्षेपूर्वी ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीची ओळख होण्यासाठी ‘सराव परीक्षा’ आयोजित केली आहे.
  2. The paper shall not have the questions based on Syllabus. There will be 10 general questions. या परीक्षेत अभ्यासक्रमावरील प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. १० सामान्य प्रश्न असतील.
  3. The Mock examination is for practice only. Its result will not be declared. The marks of Mock Test will not be considered in the final result.‘सराव परीक्षा’ ही फक्त ऑनलाईन परीक्षेची ओळख होण्याकरिताच आहे. या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येणार नाही तसेच या परीक्षेचे गुण अंतिम निकाल तयार करताना विचारात घेतले जाणार नाहीत.
  4. The ‘Mock Examination’ will be of 10 minutes with 10 MCQs. The students can login as per the following schedule: सराव परीक्षा ही १० प्रश्नांची व १० मिनिटांची असेल. विद्यार्थ्यांना पुढील वेळापत्रकानुसार लॉगिन करता येईल:

Instructions-1 of Mock Examination / सराव परीक्षेच्या सूचना-१

Instructions-2 of Mock Examination / सराव परीक्षेच्या सूचना-२


The students of F.Y.B.A. & F.Y.B.Com. can click on below link & appear for Mock Test. However, they can appear only once for 'Mock Test'.


Once student appears for Mock Test, s/he can not appear again for Mock Test.


प्रथम वर्ष बी.ए. व प्रथम वर्ष बी.कॉम. या वर्गातील विद्यार्थी खालील लिंकवर क्लिक करून सराव परीक्षा देऊ शकतात. सराव परीक्षा ही एकदाच देता येते. एकदा सराव परीक्षा दिल्यानंतर पुन्हा सराव परीक्षा देता येणार नाही.


Click Here to Start - Internal Assessment Examination


Contact Number : 02025622385, 02025622386, 02025622387, 8275425972, 8275655974


Click Here to fill Student's query form


M.A.-I Internal Exam Time-Table

Date

Day

Time-Slot

Subject

12-08-2021

Thursday

11:00 AM to 1:00 PM

JMC 101 Fundamentals of Communication and Print Journalism

12-08-2021

Thursday

11:00 AM to 1:00 PM

PHI111 Problems in Indian Metaphysics and Problems in Indian Epistemology

13-08-2021

Friday

11:00 AM to 1:00 PM

JMC 104 Media Technology and Research Methodology

13-08-2021

Friday

11:00 AM to 1:00 PM

PHI112 Problems in Western Metaphysics and Problems in Western Epistemology

17-08-2021

Tuesday

11:00 AM to 1:00 PM

PHI114 Early Buddhism and Jainism

17-08-2021

Tuesday

11:00 AM to 1:00 PM

HIS123 Heritage Management and History of Technology in India

18-08-2021

Wednesday

11:00 AM to 1:00 PM

PHI115 Philosophy of Bhagvatgita and Schools of Vedanta (I)

18-08-2021

Wednesday

11:00 AM to 1:00 PM

EC1005 Rural Economics & Urban Economics