Batch 09
MCA Students MSc Students MTech Students
Ambale Sourabh Athalye Pranav Alamuri Midhun
Arora Veenu Bahaa Hussein Taher Dalai Deepak
Bembalkar Priyanka A. Bashir Daw M Gholap Mahesh Ramnath
Bhorkade Priyanka M. Bhalsing Prajwal V. Kadam Shakti Maruti
Dalvi Sandesh U. Chudasama Mitaliben Kulkarni Rohit
Damse Dinesh R. Dange Somanath J. Sadegh Keshtkar
Deep Krishna Desale Naresh R.
Ghole Prajakta Dhokane Nilima T.
Gohad Nilesh S. Dhumal Ranjeet R.
Hadole Nikhil C. Gautam Rupesh R.
Joshi Prashant P. Ghule Manohar L.
Kadam Jayvardhan A. Girase Parampal A.
Kamble Snehal Hukkeri Manali
Khidrapurkar Ashutosh S. Jadhav Ravindra Bhatu
Kulkarni Ashish S. Joshi Sheha B.
Kurhade Sujata C. Kankarej Meghana G.
Lavarale Amrata M. Kulkarni Ashish M.
Mahamuni Sumit Kumbhar Priyanka D.
Manchanda Nitin Mahale Nikhil K.
Nachnani Yogesh Mahire Shankar B.
Neshat Movarraei More Dipali Prabhakar
Patil Unnati S Navgire Vikas B.
Phadke Sampada U. Nilkanth Shrikant Shivmurti
Pingale Abhishek V Pujari Mahesh M.
Potdar Trupti K. Rai Ashutosh
Raut Tushar J. Rajmane Mahesh S.
Rautray Sagar R. Ranaware Supriya H.
Sakegaonkar Suyog Shaikh Jakirbhai Latifbhai
Sakre Snehal S. Shende Sagar Sopan
Salunke Nilesh B. Shinde Prasad G.
Sawant Sapana Govind Sarawade Akshay
Sharma Reena H Thakur Aditi Ajit
Sharma Shubhanker Vaidya Supriya Jayant
Shinde Harshal Zanje Kaveri
Shinde Jayesh A. Deore Pranali
Shinde Pramod C. Gogula Venkateshwarallu T.
Suryawanshi Triveni N. Sharma Sonia
Thakur Vikas C.
Thorat Ninad N.
Wakchaure Jyoti R.
Yadav Ganesh C.
Jadhav Pravin P.
Jalkote Ashwini B
Shirsath Sagar S.